Ekonomin i Sverige

En stor del av svenska befolkningen lever i en oro över att landet är påväg in i en lågkonjunktur. Många oroar sig över att stå utanför arbete och att leva lön till lön. Dock är Sverige ett av få länder med skyddsnät som gör att man inte kommer att hamna på gatan och inför en avmattning i ekonomin är det både rekommenderat och en bra idé att ha en buffert.

Det diskuteras återkommande hur Sveriges ekonomi är på degression och hur svenska befolkningens privatekonomi blir allt sämre. Att Sverige börjar rusta sig för en lågkonjunktur är inte så förvånande om man tittar på världsekonomins konjunktursvängningar, men som svensk kommer man till skillnad från andra länder inte påverkas i samma utsträckning som andra länder.

Svenskar privatekonomi

Även om den svenska arbetsmarknaden år 2019 har varit stark och landets befolkning i stor utsträckning är sysselsatt, så oroar sig många hushåll för en eventuell kommande lågkonjunktur. Samtidigt som allt fler hushåll går ifrån att vara beroende av bidrag, så smittar den allmänna nedgången i konjunkturen hushållens ekonomi. Genom lendify ab väljer hushåll i högre utsträckning vid konjunktionssvängningar att titta över sina lån för att sänka sina månadsavgifter på befintliga lån eller att låna pengar för att skapa en buffert. Att ha en buffert är något som ekonomiexperter alltid rekommenderar, men när en ekonomi går från högkonjunktur mot en lågkonjunktur blir det tydligare tendenser i privatpersoners sparande, för att bygga en ekonomisk trygghet inför eventuellt svårare tider. Vissa hushåll väljer att låna pengar för att få ihop en buffert, medan andra kan spara pengar genom att byta bank att ha lånen hos. En buffert är något som många hushåll upplever som betryggande.

Det talas återkommande om hur många svenskar lever lönecheck till lönecheck, men faktum är att endast 9 procent av den svenska befolkningen gör det. I svårare ekonomiska tider, så är det mer förekommande att leva lön till lön, men med ett kapital besparat för oförutsedda utgifter kan ens ekonomiska situation bli mer stabil och hushållet kan skippa att leva lön till lön.

Landets ekonomi

Statistik visar att över 50 procent av Sveriges befolkning känner oro över landets ekonomi och mycket grundas i att Sveriges ekonomi börjar bromsas in. Där riksbanken ändrar räntan, byggföretag inbromsar nyproduktioner. Sveriges ekonomi likväl som de andra ekonomierna i världen är påväg ner mot en lågkonjunktur, då avmattningar har skett mer under 2019 än tidigare år. Dessutom är cykeln för en lågkonjunktur passerad för många år sedan, så att Sveriges ekonomi likväl att världsekonomin har varit under högkonjuktur under en såhär pass lång tidsperiod är förvånande. Dock bör den svenska befolkningen inte oroa sig allt för mycket, då flera delar av arbetsmarknaden idag saknar tusentals kvalificerade att anställa och behovet av kvalificerad personal kommer att kvarstå trots lågkonjunktur. Det sektorer och yrken som det saknar kvalificerad personal, behöver personal med både kortare och längre utbildning, såsom undersköterskor, rörmokare, snickare, busschaufförer. Men även lärare, sjuksköterskor, socionomer, läkare och ingenjörer som står för de yrkena som kräver lite längre utbildning.

Men Sverige kommer trots en möjlig lågkonjunktur få en växande ekonomi, det är snarare takten på tillväxten som kommer att förändras. Till skillnad från andra länder, så har Sverige dessutom ett socialt skyddsnät som gör att under ekonomiskt svårare tider är befolkningen skyddad från fattigdom, vilket är något som många länder saknar.