Yttrandefrihet och pressfrihet i Sverige!

Diskuterar man demokrati pratar man generellt också om yttrandefrihet och pressfrihet som viktiga och omdebatterade ämnen i Sverige. Dessa debatter är särskilt viktiga i öppna demokratier som värnar om sina medborgares rättigheter. Så hur fungerar det egentligen med yttrandefrihet och pressfrihet? Det är en stor fråga som är både komplex och förutsätter att det är samma villkor för alla människor i samhället. Samtidigt kan man inte säga allt man vill då man kan kränka människor, utan man bör uttrycka sin åsikt med respekt och omtanke. Det är också viktigt att myndigheterna tar sitt ansvar och följer samma lagar.

I Sverige får myndigheter inte heller granska i media, tv, radio och sociala medier i förväg, vilket förutsätter att man respekterar grundlagen. Enligt NE.se är den svenska yttrandefriheten en frihet att kunna förmedla tankar, känslor och åsikter i talad form, skriftlig eller genom bildspråk, vilket med andra ord öppnar upp debatten om öppenhet och frihet. Censur är alltså olagligt enligt den svenska grundlagen men förutsätter fortfarande att man respekterar och följer lagen. Här är det viktigt att poängtera att tryckfrihetsförordningen skyddar medborgare i Sverige mot kränkningar och förtal. Vilket med andra ord betyder att man inte kan uttrycka sig rasistiskt eller diskriminerande.

Pressfrihet

Just i Sverige antogs grundlagen om tryckfrihetsförordningen 1766 och gör Sverige till världens äldsta nation med en grundlag som länge värnat om demokratin och dess friheter i pressen. Under vissa perioder har den i Sverige skiftat många gånger och det har exempelvis varit förbjudet enligt lag att kritisera kyrkans helighet och position i samhället. Men även i vår moderna historia på 1900-talet har det funnits begränsningar i lagen, som fortfarande diskuteras än idag. Pressfrihet har inte alltid varit en självklarhet i många länder runt om i världen och nuförtiden finns det stor osäkerhet i västerländska nationer som USA. .

Varför är yttrandefriheten och pressfriheten viktig?

Att värna om vår pressfrihet och yttrandefrihet är viktigt eftersom de handlar om våra mänskliga interaktioner och relationer. För att den ska fortsätta vara stark i vår nation, krävs det att man försvarar andras yttrandefrihet lika mycket som sin egna. Samtidigt bör myndigheter och utgivare av material ta sitt ansvar i debatten. Överlag är svenskar positivt inställda till yttrandefriheten och den är i dagsläget inte hotad. Så länge både medborgare och samhället värnar om yttrandefriheten finns en liten risk för att makthavare i Sverige begränsar yttrandefriheten. Detta betyder givetvis att grundlagen i största mån tas på allvar.

Framtiden i Sverige?

Det är svårt att säga hur mycket odemokratiska krafter kommer att påverka yttrandefriheten och pressfriheten i Sverige, men det kommer garanterat att fortsätta vara en livlig debatt i många år framöver. Framförallt nu på senare tid när presidenter och politiker hotar pressfriheten i många länder runt om i världen. Det gäller att hålla sig uppdaterade i ämnet och delta i debatten om yttrandefrihet på ett aktivt sätt. Här är det viktigt att debattörer och pressen är med och skyddar våra grundlagars ställning i samhället. Nyhetskanaler på social media och traditionell media måste ta sitt ansvar och förmedla korrekta nyheter för att respektera våra grundlagar.