Kungahusets roll inom kultur

När det gäller kungahusets ansvarsområden så har de begränsad makt när det exempelvis kommer till sakfrågor eller politik. Kungen och kungahuset ansvarar för att vara ansiktet utåt för Sverige som land och deltar alltså i olika tillställningar både i Sverige och internationellt. Något som kungahuset även har stort inflytande på är kulturen i Sverige, detta är ett område som värdesätts högt för att bevara kulturarvet men också mer modern kultur som uppkommit de senaste åren. Läs mer i denna artikel om kungahusets roll inom kultur.

Kungahuset har stiftelser i syfte för kultur. Dessa heter Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond och Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond. De är ämnade till olika ändamål men givetvis något som har med kultur att göra och årligen så fås det in hundratals ansökningar och vissa får möjligheten att ta del av stiftelsernas p. Kungen och resten av familjen reser även runt i Sverige för att vara delaktiga och närvara på olika evenemang och särskilda tillställningar som har med just kultur att göra.

Konung Gustaf VI Adolfs fond

Denna stiftelse ger anslag i syfte för svensk människoforskning samt kulturminnesvård. Under år 2017 inkom det totalt 270 stycken ansökningar och av dessa så var det 168 ansökningar som 6,72 miljoner kronor fördelas emellan. Denna stiftelse har funnits sedan lång tid tillbaka och uppkom i samband med en sammanslagning av de två stiftelserna Kungafonden och Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur som då skapades som en insamling inför kungens 70 årsdag samt 80 årsdag. Man tror att det kommer komma in fler ansökningar i år jämfört med förra året.

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Denna stiftelse vars syfte är förvaltningen av egendomen Waldemarsudde, samt konstsamlingarna som är testamenterade till den svenska staten år 1947 av Prins Eugen. Prins Eugens Waldemarsudde var bostaden åt prinsen själv under tiden han levde, mellan år 1865 fram tills 1947. I dagsläget är detta en utav Sveriges absolut mest besökta konstmuseer. Waldemarsudde bjuder på en omfattande utställningsverksamhet med stor variation. Hela året så finns det ett urval av konst från Eugen, såväl verk från specifika samlingar eller också från tillfälliga utställningar.

Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond

Den här stiftelsens ändamål är att ge bidrag till iordningställande av inventarier och byggnader. Framför allt sådana som anses vara av kulturhistoriskt värde och tillhöra SFMO (Svenska Frimurare Orden) och tillhörande brödraföreningar och loger. Stiftelsen grundades i februari 1982, närmade bestämt i samband med H K H Prins Bertils 70:e födelsedag, vilket var den 28 februari 1982. Det kapital som samlades in var framför allt av brödraföreningar, enskilda medlemmar samt SFMO:s loger. Som du märker så finns det flera olika stiftelser i syfte för kultur.

Sammanfattning

Kungahuset i Sverige har alltså en betydande roll när det kommer till kultur, självaste familjen är ofta på plats på olika evenemang och tillställningar runtom i landet för att vara närvarande. Det har är en tradition att kungen exempelvis ska hålla tal på specifika högtider och liknande, man värnar om kulturen och de traditioner som finns i Sverige. I dagsläget finns det ett flertal stiftelser för ändamål som har med kultur att göra. Årligen ges bidrag till verksamheter inom kultur och konst.